360° DEKNING I KOMMUNEN

I de Skandinaviske landene har mange titalls kommuner sett nytten av å benytte VisioSigns kommunikasjonsløsninger.

Hver dag er mange innbyggere i kontakt med kommunen på ulike steder. Det kan være rådhuset, bo- og omsorgssentere, helsestasjoner, biblioteker, skoler osv.

Informasjonsskjermer på ulike kommunale og fylkeskommunale lokasjoner gir mulighet til å informere både besøkende og ansatte om hva som foregår - både lokalt innenfor den bygningen/etaten og mer overordnet informasjon fra sentralt hold.

VisioSigns Wayfinder gjør det enkelt for besøkende å finne frem i bygningen.

Møteromsskjermer kan plasseres på utsiden av de ulike rommene slik at de besøkende ser at de har kommet til riktig sted.

Besøkende har behov for ulik informasjon avhengig av hvilken avdeling eller institusjon de er på. VisioSigns løsninger er utvklet for å møte de informasjonsbehovene uavhengig av den besøkendes alder, kultur og tekniske kompetanse.

 

ET VERDIFULLT VERKTØY

Informasjonsskjermer kan samkjøre og optimalisere de ulike ressursene som er tilgjengelige slik at man får god og riktig informasjon på de best egnede plassene.

Meldinger kan raskt og enkelt bli sendt ut til målgruppen, enten fra en sentral kilde eller fra en lokal avdeling. Selvsagt kan man også tidsplanlegge når og hvor lenge informasjonen skal vises på de ulike skjermene.

Blir det behov for å gi ut nødmeldinger eller svært viktig informasjon så kan disse overstyre innholdet på skjermene og vises på alle skjermene i kommunen i løpet av sekunder.

Ta gjerne en titt på vårt 360° konsept for offentlig sektor for å lære mer om fordelene ved å benytte informasjonsskjermer.

 

Les hvordan informasjons skjermer blir brukt i kommuner

Se hvilke kommuner som benytter seg av informasjonsskjermer

 

SFO, skole og barnehage

Yte god service for de foresatte

Rådhus, servicesenter og NAV

EFFEKTIVITET I DET OFFENTLIGE

Kultur og idrett

Fremme kultur- og idrettsarragementer

Renovasjon og avfallsmottak

Visualisering av miljøarbeidet

helse

God informasjon skaper en følelse av trygghet